•              prosperita

 •           pevné zdraví
 •       láska

 •                   uznání

 •          šťastné děti

 • spokojená rodina

 •     harmonické partnerství

 •                    krásná zahrada

 •                  štěstí

 •                  cíle do budoucna

 •                 radost

 • krásný domov

 •   spokojenost v zaměstnání
 •   blízcí přátelé


Měření geopatogenních zón

 

 

 

Geopatogenní zóny jsou všude kolem nás, jsou součástí našeho života. S tím těžko něco uděláme. Pokud se k nim pak přidají ještě zóny patogenní, pak to může být životu nebezpečná kombinace. Pokud však o nich víme, máme možnost se jim vyhýbat a to je naše jediná šance, jak eliminovat jejich působení.

 

 

Je velice krátkozraké si myslet, že jedinné co nás ovlivňuje, jsou měřitelné vlivy z okolí, jako počasí, klima, nadmořská výška, smog, elektorosmog, sluneční záření, atd...

Číhá na nás nás daleko větší riziko, v podobě neznámého podloží, zemských a kosmických záření, a vlivů patogenních zón.

Pokud se nebudete zajímat sami, tak věřte, že nám je žádná média neřeknou.

 

 

Geopatogenní zóny ( dále jen GPZ) jsou detekovány pomocí dvou virgullí v rukou senzitivního vyškoleného jedince, kde během jedné návštěvy získáte informace o případném výskytu GPZ a na doporučení se podle toho zařídíte.

Umístíte vhodně postele, najdete dobré místo pro sedací soupravu, dětskou postýlku, pracovní místo, nebo umístíte vhdně dům na pozemku.

 
Místa s výskytem geopatogenních  zón, jsou území, kde je narušena homogenita podloží, ktrou způsobují podzemní vody, rybníky, močály, geologické zlomy, ložiska podzemních plynů, nasedání různých hornin  a radioaktivní místa.
 
Mezi další GPZ patří kosmické záření tz. Harmannovy pásy a Curryho pásy. Pokud se tato záření někde kříží, je to pro člověka velice rizikové.
 
Kdy je vhodné nechat si změřit geopatogenní zóny?
 • při opakovaných chronických nemocech
 • při neklidném spánku ( nespavost, noční děsy, divoké sny, časté buzení)
 • při únavě po noci
 • pokud se objeví nádorové onemocnění
 • při problémech s otěhotněním
 • při bolestech nezjištěného původu
 • skoro vždy pro umístění dětské postýlky (děti jsou na GPZ velice vnímavé)
 • před začátkem stavby domu
 • při výběru pozemku
 
Při měření jsou odhalována  následující záření:
podzemní vody
geologické zlomy
haratmannovy pásy
curryho pásy
 
Cena měření bytu  (max.3 místnosti) pro umístění postele:  800,-
Cena měření domu, větších prostor a pozemku: dohodou 

 

!!!!!!! K měření je potřeba dodat nákres bytu nebo pozemku a adresu místa měření

 

Měření je velice náročné pro ogranismus, proto jej mohu provádět jen omezenou dobu denně.

 
Rozhodněte se. Někdy je situace tak závažná, že jsou potřeba jisté změny a největším kamenem úrazu bývá neochota majitele přizpůsobit interiér navrhovaným změnám z důvodu estetických. To už si ale musí každý převzít vlastní zodpovědnost. Věřte, že sebekrásnější zařízení bytu ale nedokáže vrátit zdraví a pohodu do vašeho života.

 

 

 

 


Certifikát

certifikát Feng Shui